Historia

Yksityisen katsastustoiminnan ja yhteistyön historiaa

1994

Joutsan asema, ensimmäinen yksityinen katsastusasema Laki katsastus- ja rekisteröintitehtävien toimiluvista astuu voimaan. Yksityisten katsastustoimipaikkojen perustaminen tulee mahdolliseksi. Katsastustoimintaan vaaditaan viranomaisten myöntämä toimilupa. Katsastustoimipaikat voivat suorittaa toimiluvan perusteella myös ajoneuvojen rekisteröintitehtäviä. Ensimmäinen yksityinen katsastustoimipaikka perustetaan Joutsaan. Perustajana on Veikko Rajala, joka sittemmin perustaa katsastustoimipaikat myös Jyväskylään sekä Jämsään. Tässä vaiheessa laki sallii yksityisen katsastustoimipaikan perustamisen vain edellytyksellä, että valtion (Suomen Autokatsastus Oy:n) katsastustoimipaikkaan on matkaa vähintään 60 km. Sopiva paikka löytyy siis Joutsasta.

1995

Vaatimus 60 km:n etäisyydestä olemassa olevaan toimipaikkaan poistuu lainsäädännöstä. Katsastusasemien perustaminen saa vasta nyt vauhtia. Yksityisiä katsastustoimipaikkoja perustetaan Kajaaniin, Tampereelle, Joensuuhun, Simpeleelle, Haminaan, Kiuruvedelle, Jyväskylään, Kokkolaan, Kemiin, Lahteen, Raisioon ja Turkuun. Katsastusaseman perustaminen herättää poikkeuksetta yleistä mielenkiintoa alueella.

Joillakin paikkakunnilla yksityisen katsastusaseman markkinaosuus alan palveluista kasvaa jo merkittäväksi.

1996

Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry perustetaan Helsingissä. Perustavassa kokouksessa on läsnä 17 katsastustoimipaikan edustajat. Kokousta johtaa Yrjö Leinonen Oulun Testi ja Tarkastusasemalta. Liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valitaan Jaakko Lahtinen Päijät-Hämeen katsastuspalvelusta (Lahti).

Yksityisten katsastustoimipaikkojen markkinaosuus kipuaa vuoden lopulla 18%:iin.

1997

Yksityisiä katsastusasemia perustetaan edelleen lisää vuoden aikana 5 paikkakunnalle. Kaikkien yksityisten katsastustoimipaikkojen markkinaosuus on vuoden lopulla jo n. 13%.

1998

Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry liittyy erikoisliittona Autoalan Keskusliitto ry:n jäseneksi. Yksityisten katsastustoimipaikkojen markkinaosuus on vuoden lopussa n. 26%.

1999

Katsastustoiminnan lupia koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Samalla luodaan lakisääteiset lisäkoulutusvaatimukset katsastusmiehille. Myös ajoneuvojen rekisteröintitoiminta järjestetään uudella lailla. Rekisteröintejä varten tarvitaan erityinen sopimus Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa. Samalla rekisteröintitoiminnan viranomaisluonne korostuu. Yksityisten katsastustoimipaikkojen markkinaosuus nousee vuoden lopulla n.30%:iin.

2000

Syksyn 2003 liittokokouksen alkua odotellessa YKL ry aloittaa katsastusmiesten lakisääteisen koulutustoiminnan. Yhteistyö Turun ammattikorkeakoulun kanssa aloitetaan.

YKL ry aloittaa yhteistyön Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa uuden ajoneuvojen rekisteröintijärjestelmän uudistamiseksi. Siitä lähtien liiton edustajat ovat mukana useissa kehittämistyöryhmissä.

Yksityisten katsastustoimipaikkojen markkinaosuus nousee vuoden lopulla jo yli 30%:n.

2001

Syksyn 2003 liittokokouksessa puhetta johti Yrjö Leinonen YKL ry:n toimisto siirretään Snellmaninkadulle Helsinkiin. Viranomaisten taholta aloitetuissa keskusteluissa ehdotetaan katsastustehtävien siirtämistä sopimuspohjaisesti hoidettavaksi. Liitto torjuu ehdotuksen. Yksityisten katsastustoimipaikkojen määrä nousee jo 60:een ja markkinaosuus yli 33%:n.

2002

YKL ry aloittaa yhteistyön saksalaisen katsastusyhtiön (DEKRA) kanssa ulkomailla rekisteröityjen, Suomeen tuotavien ajoneuvojen määräystenmukaisuuden selvittämiseksi. Yksityisten katsastustoimipaikkojen markkinaosuus nousee yli 36%:n ja toimipaikkojen määrä 66:een.

2003

Käytettyjen autojen maahantuonti räjähtää yli 30 000 kappaleeseen. Vastaavasti lisääntyvät myös rekisteröintikatsastukset. Kun myös muiden katsastusten määrät lisääntyvät ajoneuvokannan kasvaessa, niin katsastustoimipaikat ovat lähes täystyöllistettyjä. Ajoittain ilmenee työvoimapulaa, varsinkin pääkaupunkiseudulla.

YKL:n jäsenyritykset perustavat 8 uutta katsastustoimipaikkaa. Yksityisen sektorin markkinaosuus kasvaa 38%:iin.

2004

Yksityinen katsastustoiminta saavuttaa 10 vuoden iän. Yksityisiä katsastusasemia perustetaan edelleen lisää, vuoden aikana peräti 12 kpl. Asemien keskikoko on siten edelleen pienentynyt ja palveluverkko tihentynyt.

YKL-sektorin osuus katsastustoimenpiteistä on n. 39%. Useat katsastusalan yritykset tiivistävät operatiivista yhteistyötään mm. ”ketjuuntumalla”. Erikoisen merkittäväksi nousee K1- katsastajat, jonka piiriin kuuluu katsastusasemia maan kaikissa osissa.

Käytettynä ulkomailta maahan tuotujen ajoneuvojen määrä on edelleen lähes saman suuruinen kuin edellisenä vuonna.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.