Autoala mediassa

Ladattavien autojen suosio kasvussa koko Suomessa

1.3.2022


Autoalan Tiedotuskeskus

­– komponenttipula piinaa uusien autojen ensirekisteröintejä

Helmikuussa rekisteröitiin yhteensä 6 303 uutta henkilöautoa, mikä on 22,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Tänä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity 14 187, joka on 19,2 prosenttia viime vuoden tammi-helmikuuta vähemmän. Uusien autojen rekisteröintilukemat ovat komponenttipulan ja tuotannon pullonkaulojen seurauksena vielä poikkeuksellisen matalia.

Rekisteröintitilastojen ennakoidaan normalisoituvan vasta vuoden jälkimmäisellä puolikkaalla komponenttipulan hiljalleen hellittäessä. Uusien autojen tilauskanta on viime kuukausina tuotannon viiveiden takia kasvanut ennätyksellisen suureksi”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Käytettyjen henkilöautojen kauppaa käytiin helmikuussa noin 10 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Käytettyjä henkilöautoja myytiin helmikuussa 40 703. Tammi-helmikuussa käytettyjen henkilöautojen kauppa on jäänyt noin 6,8 prosenttia viime vuoden alkukuukausien tahdista.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin helmikuussa yhteensä 934, joka on noin 5,7 prosenttia viime vuoden helmikuuta vähemmän. Pakettiautoja on ensirekisteröity tänä vuonna 1 942, joka on 15,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-helmikuussa.

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin helmikuussa 231, joka jää 9,1 prosenttia viime vuoden helmikuun lukemasta. Kuorma-autojen rekisteröinnit ovat tammi-helmikuussa olleet samalla tasolla kuin viime vuoden alkukuukausina, sillä tammikuussa rekisteröinnit olivat viime vuotta suuremmat. Raskaita vähintään 16 tonnin kuorma-autoja on tänä vuonna rekisteröity 437, joka on 6,8 prosenttia viime vuoden alkua enemmän. Keskiraskaiden ja kevyiden kuorma-autojen rekisteröinnit ovat jääneet viime vuoden alun lukemista.

Ladattavien autojen suosio kasvussa koko maassa

Helmikuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 21,6 prosenttia oli ladattavia hybridejä ja 12,4 prosenttia täyssähköautoja. Ladattavien autojen osuus rekisteröinneistä oli yhteensä lähes sama kuin tammikuussa, noin kolmannes. Myös muiden ei-ladattavien hybridivoimalinjojen osuus on kasvanut noin kolmannekseen.

Alueelliset erot ladattavien autojen ensirekisteröineissä ovat vuoden 2021 aikana tasaantuneet. Vielä vuosina 2018–2019 ladattavia autoja hankittiin enimmäkseen suurilla kaupunkiseuduilla. Vuosina 2020–2021 sähköautojen osuudet ensirekisteröinneistä ovat eri maakunnissa melko samansuuruiset. Sähköautojen osuus on kasvanut tänä vuonna erityisesti Keski-Pohjanmaan, Etelä-Karjalan, Lapin ja Satakunnan maakunnissa.

Ladattava auto on yhä useammalle uutta autoa hankkivalle kiinnostava vaihtoehto, sillä niiden mallivalikoima on viime vuoden aikana laajentunut ja toimintamatka pidentynyt. Maakuntakaupungeissa ja pienillä kaupunkiseuduilla mahdollisuudet kotilataukseen ovat usein suuria kaupunkikeskuksia paremmat”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Ladattavat autot ovat yleistyneet myös työsuhdeautokannassa ja taksikäytössä. Työsuhdeautokannassa ladattavien autojen suosiota on lisännyt erityisesti viime vuosina käyttöön otetut kannusteet, jotka alentavat vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa. Tammi-helmikuussa ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista noin 46 prosenttia oli ladattavia. Täyssähköautojen osuus oli 14 prosenttia ja ladattavien hybridien 32 prosenttia.

Täyssähköautojen osuus kasvaa tällä hetkellä ripeästi taksikannassa. Vielä vuonna 2020 sähköautojen osuus taksien ensirekisteröinneistä oli noin 2 prosenttia, mutta osuus kasvoi viime vuonna jo noin 19 prosenttiin. Osuudet on laskettu ilman esteettömiä tyypillisimmin yli 5-paikkaisia takseja, joiden osuus taksien ensirekisteröinneistä on noin neljännes. Koronapandemian takia uusien taksien rekisteröintimäärät ovat vähentyneet merkittävästi. Taksimarkkinan koko on pienentynyt yli puolella koronaa edeltäneeseen vuoteen 2019 verrattuna, jolloin uusia takseja ensirekisteröitiin noin 3 100. Vuonna 2020 uusia takseja rekisteröitiin noin 1 700 ja viime vuonna enää noin 1 300.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Pekka Rissa, Autoalan Keskusliitto ry, p. 0500 417 300, pekka.rissa@akl.fi

toimitusjohtaja Tero Kallio, Autotuojat ja -teollisuus ry, p. 040 729 4513, tero.kallio@autotuojat.fi

Autoalan Tiedotuskeskus on autoalan suurimpien toimialajärjestöjen palvelu- ja informaatiokeskus, jonka tehtävänä on tuottaa tietoa tieliikenteestä sekä autokaupan, autoteollisuuden, korjaamojen, katsastuksen ja autokierrätyksen toimialoilta. Tiedotuskeskuksen omistavat Autoalan Keskusliitto ja Autotuojat ja -teollisuus ry.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.