Autoala mediassa

Autoala hyrisee verovähennykselle Osto ja Logistiikka

18.8.2021

Teksti Esko Lukkari

Uusi verovähennys koskisi autoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat enintään 100 g/km.

Autoala uskoo valtiovarainministeriön tuoreen budjettiesityksen vähentävän liikennepäästöjä, koska työsuhdeautojen hankinnassa suositaan entistä selvemmin vähäpäästöisiä autoja.

Budjettiesityksen mukaan vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennettaisiin 85 eurolla kuukaudessa. Vastaavanlainen verotusarvosta tehtävä alennus otettiin käyttöön vuoden alussa täyssähköautoille 170 euroa/kk suuruisena.

Autoalan Tiedotuskeskus julkisti kannanottonsa 13.8.

Uusi verovähennys koskisi autoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat enintään 100 g/km. Käytännössä rajan alittavat ladattavat hybridit sekä energiatehokkaimmat ei-ladattavat täyshybridit ja kaasuautot.

Voimaan ensi vuoden alussa

Etuus ulotettaisiin vuoden alussa koskemaan kaikkia niitä 1.1.2021 jälkeen käyttöön otettuja työsuhdeautoja, joiden päästöt alittavat alle 100 gramman rajan ja jotka eivät kuulu aiemman täyssähköisten työsuhdeautojen veroetuuden piiriin.

Etuus nopeuttaa autokannan päästöjen vähentämistä, sillä myös ladattavalla hybridillä voi ajaa suurimman osan ajokilometreistä sähköllä, mikäli autoa ladataan säännöllisesti ja ajomatkat soveltuvat auton sähköiseen toimintamatkaan. Ladattavien hybridien toimintamatkat ovat pidentyneet, ja sähköllä ajon osuuden ennakoidaan kasvavan lähivuosina. Uusimpien ladattavien hybridien toimintamatkat ovat 50–100 km, mikä riittää säännöllisellä latauksella valtaosaan ajoista.

Työsuhdeautot uudistavat autokantaa

Työsuhdeauton käyttäjän ei tarvitse autoa hankkiessaan pohtia jälleenmyyntiarvoa ja jälkimarkkinaa, kuten kotitalouden. Työsuhdeautoissa ladattavien autojen yleistymistä on mahdollista nopeuttaa eniten.

Autokannassa on noin 75 000 työsuhdeautoa, eli vain alle kolme prosenttia autoista on työsuhdekäytössä. Työsuhdeautojen osuus ensirekisteröinneistä on suuri, sillä noin kolmannes uutena ensirekisteröidyistä henkilöautoista on yritysten omistamia tai muuten työsuhdekäytössä. Työsuhdeautojen keskimääräinen käyttöikä on noin kolme vuotta, jonka jälkeen ne palautuvat markkinoille edullisina käytettyinä autoina.

Autokannassa on tällä hetkellä hieman yli 80 000 ladattavaa henkilöautoa, joista noin 65 000 on ladattavia hybridejä ja 16 000 täyssähköautoja

”Vähän käytetyistä vähäpäästöisistä autoista on vaihtoautomarkkinoilla pulaa, sillä niiden määrä kannassa on pieni,” sanoo tiedotteessa toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Yritykset asettavat nykyisin monia kriteereitä työsuhdeautoilleen. Työsuhdeautojen hankintakriteerit on useimmiten kytketty osaksi yritysten laajempaa vastuullisuusohjelmaa. Työsuhdeautojen keskipäästöt ovat viime vuosina laskeneet selvästi. Vuonna 2019 ensirekisteröityjen työsuhdeautojen keskipäästöt olivat 138 g/km, vuonna 2020 noin 119 g/km ja kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa enää 98 g/km.

Työsuhdeautoista 11% jo täyssähköisiä

Yritykset suosivat hankinnoissaan ladattavia autoja. Tänä vuonna ensirekisteröidyistä työsuhdeautoista jo noin 11 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja 29 prosenttia ladattavia hybridejä. Osuus on hieman korkeampi kuin ensirekisteröinneissä keskimäärin.

”Vuoden alussa voimaan astunut täyssähköisten työsuhdeautojen veroetuus on lisännyt selvästi sähköautojen osuutta työsuhdeautoina. Vielä viime vuonna sähköautojen osuus uusista työsuhdeautoista oli alle 4 prosenttia, mutta tänä vuonna on jo ylitetty 10 prosentin raja”, sanoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.