Ajankohtaista

Uusi määräys; Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset

24.8.2017

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on 24.8.2017 antanut määräyksen Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset (TRAFI/61749/03.04.03.00/2015). Määräys tulee voimaan 28.8.2017.

Lailla ajoneuvolain muuttamisesta (507/2017) Liikenteen turvallisuusvirastolle on säädetty valtuudet antaa tarkempia teknisiä määräyksiä autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista ja kumottu autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (1248/2002) sekä paineilmajarrulla varustettujen autojen ja niiden perävaunujen jarrujen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (257/2009). Asetukset korvataan osittain Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista.

Muiden ajoneuvoluokkien osalta norminantovaltuuden muutokset on tehty jo aikaisemmin ja liikenne- ja viestintäministeriön ajoneuvotekniset asetukset korvaavat Trafin määräykset ovat tulleet voimaan.

Määräys on kumottua asetusta yksinkertaisempi ja selkeämpi. Määräyksestä on jätetty pois osa asetuksessa olleista liitetaulukoista ja tehty niiden tilalle viittauksia EU-asetuksiin silloin, kun EU-asetuksen soveltaminen on kansallisesti päätettävissä.

Määräys
Perustelumuistio
Kommenttikooste

Lisätietoja
erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen, p. 029 5345 380, timo.karkkainen (at) trafi.fi
lakimies Aino Still, p. 029 5346 066, aino.still (at) trafi.fi
erityisasiantuntija Juhani Puurunen, p. 029 5345 558, juhani.puurunen (at) trafi.fi

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.