Ajankohtaista

Katsastuslain uudistukset

10.2.2016

Katsastuslain uudistus mahdollistaa auton huoltamisen, korjaamisen ja katsastamisen samalla kertaa samassa paikassa. Uudistuksen myötä on myös mahdollista viedä määräaikaiskatsastuksessa hylätty auto jälkitarkastukseen mille tahansa katsastustoimipaikalle.

Nyt katsastustoimipaikkaa on mahdollista arvottaa myös katsastuksen laadun mukaan hinnan ja sijainnin lisäksi, sillä Trafi on ottanut käyttöön laajemman katsastustoimipaikkojen laadunvalvontamallin, jossa jokaiselle asemalle on laskettu oma laatuarvosanansa väliltä 0-10.

Katsastustoimipaikkojen arvosana on muodostettu muun muassa katsastettujen ajoneuvojen ikäjakauman sekä katsastuksessa havaittujen vikojen määrän ja hylkäysprosenttien perusteella. Tilastollisten laadunvalvontamenetelmien rinnalla suorituskykymittarissa hyödynnetään myös Trafin valvontatoimintojen, kuten katsastustoimipaikoille suuntautuvien valvontatarkastusten ja testiautomittausten tuloksia, joilla on myös vaikutusta katsastustoimipaikan saavuttamaan arvosanaan. Tämän ns. suorituskykymittarin tarkoituksena on, että kuluttaja voi helposti tutustua myös katsastuksen laatuun katsastusasemaa valitessaan. Mitä parempi arvosana, sitä varmemmin katsastusasemalla havaitaan ajoneuvon turvallisuuteen vaikuttavat asiat.

Tunnuslukuja tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että katsastuksen lopputuloksen tulee aina määräytyä ajoneuvon kunnon ja vaatimustenmukaisuuden perusteella. Tällöin esim. ennalta tarkastettuja ja korjattuja ajoneuvoja katsastavilla toimipaikoilla voi tunnusluku perustellusta syystä jäädä poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. Samoin alhainen katsastusten määrä voi vääristää tunnuslukua.

Laajemmin lakiuudistuksen tarkoituksena on henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastushintojen nousun hillitseminen. On mahdollista, että hinnat jopa laskevat.

Uudistuksen myötä kevyiden ajoneuvojen eli henkilö- ja pakettiautojen sekä nelipyörien määräaikaiskatsastuksia tekevien katsastustoimipaikkojen määrä lisääntyy, sillä kaikkien toimipaikkojen ei tarvitse enää hoitaa sekä kevyiden että raskaiden ajoneuvojen katsastuksia.

Sen sijaan raskaiden ajoneuvojen katsastuksia suorittavien katsastustoimipaikkojen määrä vähenee, mutta ne sijoittuvat paremmin sinne, missä palvelulle on kysyntää. Raskaiden ajoneuvojen katsastusten hinnat saattavat alkuvaiheessa nousta.

Katsastuslain uudistus mahdollistaa auton huoltamisen, korjaamisen ja katsastamisen samalla kertaa samassa paikassa. Uudistuksen myötä on myös mahdollista viedä määräaikaiskatsastuksessa hylätty auto jälkitarkastukseen mille tahansa katsastustoimipaikalle.

Nyt katsastustoimipaikkaa on mahdollista arvottaa myös katsastuksen laadun mukaan hinnan ja sijainnin lisäksi, sillä Trafi on ottanut käyttöön laajemman katsastustoimipaikkojen laadunvalvontamallin, jossa jokaiselle asemalle on laskettu oma laatuarvosanansa väliltä 0-10.

Katsastustoimipaikkojen arvosana on muodostettu muun muassa katsastettujen ajoneuvojen ikäjakauman sekä katsastuksessa havaittujen vikojen määrän ja hylkäysprosenttien perusteella. Tilastollisten laadunvalvontamenetelmien rinnalla suorituskykymittarissa hyödynnetään myös Trafin valvontatoimintojen, kuten katsastustoimipaikoille suuntautuvien valvontatarkastusten ja testiautomittausten tuloksia, joilla on myös vaikutusta katsastustoimipaikan saavuttamaan arvosanaan. Tämän ns. suorituskykymittarin tarkoituksena on, että kuluttaja voi helposti tutustua myös katsastuksen laatuun katsastusasemaa valitessaan. Mitä parempi arvosana, sitä varmemmin katsastusasemalla havaitaan ajoneuvon turvallisuuteen vaikuttavat asiat.

Tunnuslukuja tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että katsastuksen lopputuloksen tulee aina määräytyä ajoneuvon kunnon ja vaatimustenmukaisuuden perusteella. Tällöin esim. ennalta tarkastettuja ja korjattuja ajoneuvoja katsastavilla toimipaikoilla voi tunnusluku perustellusta syystä jäädä poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. Samoin alhainen katsastusten määrä voi vääristää tunnuslukua.

Laajemmin lakiuudistuksen tarkoituksena on henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastushintojen nousun hillitseminen. On mahdollista, että hinnat jopa laskevat.

Uudistuksen myötä kevyiden ajoneuvojen eli henkilö- ja pakettiautojen sekä nelipyörien määräaikaiskatsastuksia tekevien katsastustoimipaikkojen määrä lisääntyy, sillä kaikkien toimipaikkojen ei tarvitse enää hoitaa sekä kevyiden että raskaiden ajoneuvojen katsastuksia.

Sen sijaan raskaiden ajoneuvojen katsastuksia suorittavien katsastustoimipaikkojen määrä vähenee, mutta ne sijoittuvat paremmin sinne, missä palvelulle on kysyntää. Raskaiden ajoneuvojen katsastusten hinnat saattavat alkuvaiheessa nousta.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.