Ajankohtaista

Autoalaa koeponnistetaan lainsäädäntömuutosehdotuksilla

17.1.2017

Joulun alla Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi ehdotuksensa katsastusalan muutoksia koskien. Vaikka lainsäädäntö koskee vain pääosin katsastusalaa, on sillä laajat heijastusvaikutukset koko autoalalle. Liikenneturvallisuus- ja ympäristövaikutusten lisäksi katsastusvälien harventaminen vaikuttaa myös siten, että autojen huoltaminen jää vähemmälle. Autoalan keskusliiton arvion mukaan ehdotettu muutos vähentäisi jopa 500-800 henkilötyövuotta autoalalta. Koska asialla on laajat vaikutukset, laadittiin YKL:ssä asiasta myös laaja lausunto. Nähtäväksi jää, ovatko poliitikkojen ja virkamiesten puheet avoimesta lainsäädännönvalmistelusta olleet vain puheita, vai onko niiden takana oikeasti halua arvioida tehtyjä esityksiä saatua palautetta vasten.

YKL:n lausunnon voi käydä lukemassa allaolevasta linkistä.

Yksityisten Katsastustoimipaikkojen liitto ry:n lausunto; Hallituksen esitys ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvolain muuttamisesta LVM056:00/2016

Björn Ziessler
Toiminnanjohtaja
YKL ry

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.