Ajankohtaista

27.10.2017 Trafin uusi määräys ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista

28.10.2017

Trafin uusi määräys ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 27.10.2017 määräyksen ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet. Määräys tulee voimaan 20.5.2018.
Määräyksellä korvataan aiempi Ajoneuvohallintokeskuksen ohje Katsastuksen arvosteluperusteet (Dnro 937/208/2007).
Määräyksen taustalla on ajoneuvolain muuttamisesta annettuun lain (473/2017) ja moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2014/45/EU) voimaantulo.

Määräys löytyy Liikenteen turvallisuusviraston sivuilta, alla on suorat linkit.

Määräys https://www.trafi.fi/filebank/a/1509108008/c3d46df4242bbf7b31d43bfe0fe003ea/28056-Arvosteluperusteet_maarays_27102017.pdf

Perustelumusitio https://www.trafi.fi/filebank/a/1509108107/9612dbd37a5b427af83cc739dbb31619/28058-Perustelumuistio.pdf

Kommenttikooste https://www.trafi.fi/filebank/a/1509108116/1b96d1515be6f6ba818d300c60a91741/28059-Kommenttikooste.pdf

Määräystä ja sen vaikutuksia tullaan tarkemmin käsittelemään tulevissa YKL ry:n koulutuksissa.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.